LEF!

Cees den Hollander
Gewijzigd op: 23-09-2002

Alom wordt gesproken over stagnatie en economische eb. Winsten en omzet staan, op z?n zachtst gezegd, bij veel bedrijven onder druk. Bezuinigingen en kostenbeheersing zijn aan de orde van de dag.
Binnen dit klimaat getuigt het van lef en moed om met de relaunch van Brandhome te komen.

Brandhome is het initiatief van Erik Saelens, een creatieve en inspirerende jonge ondernemer met een passie voor merken en mensen. Deze passie krijgt gestalte in Brandhome. Brandhome biedt mensen die een breedte- en diepte-interesse hebben in merken en identiteiten een platform waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar ze kennis vinden en uitwisselen.

Een belangrijk initiatief. Tenslotte vormt het merk, naast human capital, ??n van de belangrijkste assets van een onderneming. Of zoals Prof. Giep Franzen het eens uitgedrukt heeft: 'Een merk is de moeder van de marketing'. En wie zou zijn/haar moeder niet koesteren!?
Aan de opbouw en uitbouw van een merk (met als uitgangspunt identiteit) zal bij bedrijven op een consistente en consequente wijze gewerkt dienen te worden, op kortere en langere termijn, extern (consumenten) en intern (personeel). Juist ook in een periode van economische eb.

Mensen maken merken en daarmee staan mensen centraal in een interactief netwerk (community). Door de interactie tussen mensen ontstaan nieuwe inzichten, wordt kennis verspreid en gedeeld.

Dat Brandhome veel mensen mag inspireren!

Cees den Hollander is Voorzitter van de Brandhome Adviesraad.