Het merk van de ambtenaar

Gewijzigd op: 13-01-2003

De in de jaren ?90 ingezette privatiseringsslag, maakte van veel overheidsonderdelen een ?echt? bedrijf. Met omzetprognoses, winstverwachtingen en uiterst zorgvuldig geformuleerde klantgroepen. Wat de consument tot dat moment zag als ?slechts een simpele voorziening?, bleek onvermoede marketingpotentie te hebben. Zo werd 220 volt onder andere groene energie. En vechten telefoonlijnen onder de grond of via hoogspanningskabels om de gunst van de beller. Net als bij 'echte' bedrijven staat de klant immers centraal.

Maar voor geprivatiseerde bedrijven is het vele malen moeilijker hun merk neer te zetten dan ?normale?bedrijven. Waar een nieuwe onderneming of een nieuw product alle kans krijgt om te ontwikkelen en voet aan de grond te krijgen bij de afnemer, moet een ex-overheidsbedrijf er direct staan, en vaak ook beter dan voorheen. De beloftes die gedaan worden om de gunst van de klant te verdienen moeten nagekomen worden, bij voorkeur snel en met enige flair. En dat valt nu net niet mee voor de organisatie die het woord verantwoording in een andere context moet beschouwen en vaak nog niet helemaal is ingericht op de eisen van de markt.

In 2000 werd de re?ntegratiemarkt geprivatiseerd. Was voorheen Arbeidsvoorziening hofleverancier voor het gros van de re?ntegratietrajecten, nu boden ca. 600 (nieuwe) leveranciers zich aan. Terwijl de markt al open lag, werd de re?ntegratiepoot van Arbeidsvoorziening op de markt gezet onder de naam KLIQ. Voor opdrachtgevers (gemeenten en uitkerende instanties) zat het onderscheidend vermogen in groot (volumespeler), geografisch gunstig en vooral veel kennis en ervaring.

Maar de creatie van het merk KLIQ, bleek nog van de meeste waarde voor de medewerkers van het bedrijf zelf!De interne branding maakte de voormalige arbeidsbureaumedewerkers duidelijk dat ze aangesproken werden op hun professionaliteit. De pay-off Laat geen talent onbenut sloeg dan ook niet alleen op het talent van de cli?nten, maar in feite nog meer op het talent van de medewerkers. En wanneer zij dat tot uiting kunnen brengen in werkwijze en houding, kan het merk tot volle wasdom komen.