Boeken over merk en visie

Gewijzigd op: 09-01-2003
Brandhome Platform I
Saelens, Erik; Smits, Rudger; Alkemade, Jan

In Brandhome Platform I geven 19 Nederlandse en Belgische beleidsmakers uit het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap hun visie op de toekomst van maatschappij, mens en merk. Het boek is een ?platform? van inspiratie voor iedereen die met merken en identiteiten bezig is. Het is een boek waarbij zowel herkenning als verwerping van standpunten aan de orde kan zijn. De conclusies worden overgelaten aan de lezer zelf. Aanleiding voor het schrijven van dit boek is de steeds belangrijkere rol van identiteitsmanagement in de maatschappij en binnen organisaties. De herontdekking van identiteit uit zich niet alleen in nieuwe merken of nieuwe vormen van communicatie, maar bijvoorbeeld ook in de toekomst van de nationale en Europese politiek. Dit komt allemaal terug in het boek. Klik hier voor de recensies van 5 topmanagers over Brandhome Platform I.
BESTEL BIJ BOL.COM
The 22 Immutable Laws of Branding: How to Build a Product or Service into a World-Class Brand
Ries, Al; Ries, Laura

Dochter Laura en Vader Al hebben in dit makkelijk te lezen boekje heel duidelijk het belang van merkenmanagement aangetoond. 'Marketing draait om het bouwen van een merk in de gedachten van een toekomstige of huidige klant. Indien je dit niet voor elkaar krijgt dan hebben alle andere onderdelen van de marketing campagne geen toegevoegde waarde', aldus de auteurs. De succesverhalen van FedEx, Rolex, Starbucks en Volvo zijn allen te danken aan gedegen merkenmanagement en worden uitvoerig aangehaald.
BESTEL BIJ BOL.COM
Brand Warfare
D'Alessandro, D.F.

Het concept van 'brand centric' denken wordt gecorreleerd aan het succes van een merk. D'Alessandro schrijft vanuit zijn CEO positie bij de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij John Hancock over het succes van het merk en hoe dat tot stand is gekomen. D'Alessandro destilleert de tien geboden voor merkenmanagement om succesvol te zijn. De boventoon voert regel nummer 1: Brand Centric organisatiedenken.
BESTEL BIJ BOL.COM
Brand Manners
Pringle, Hamish; Gordon, William

Een consistente merkbeleving is essentieel voor de merkreputatie. Daarom is het ??n van de grootste uitdagingen voor het management van grote organisaties. De gehele onderneming moet de merkwaarden beleven. Hetis de enige manier om bij iedere interactie met een klant volgens deze waarden te handelen. In Brand Manners wordt ingegaan op de (merk)verwachtingen van de markt. Het doel is een organisatie merkcultuur neerzetten die deze verwachtingen overstijgt.
BESTEL BIJ BOL.COM
Brand Yourself
Andrusia, David; Haskins, Rick

Nu de dot.com hype voorbij is en de wereldeconomie na 11 september in slowmotion is geraakt, is de arbeidsmarkt van een 'sellers' naar een 'buyers' market verschoven. De verscherpte competitie tussen werkzoekenden eist inventiviteit en een steeds groter onderscheidend vermogen. In het boek 'Brand Yourself' wordt volgens een logisch stappenplan het merk gebruikt om dit onderscheid te bewerkstelligen. Het ontwikkelen van een 'Personal Branding Statement' in combinatie met allerlei andere facetten laat het 'persoons-merk' ontstaan. Te lezen wannneer je van werk wil veranderen.
BESTEL BIJ BOL.COM
The Experience Economy
Pine, Joseph; Gilmore, James

De 'parity' van de meeste producten en diensten degradeert hen tot de status van 'gemeengoed'. Consumenten zijn steeds meer op zoek naar toegevoegde waarde in de vorm van een beleving. In het boek The Experience Economy wordt dieper ingegaan op deze ontwikkeling.
BESTEL BIJ BOL.COM
Warriors on the High Wire
Gilmore, F.

In navolging van het succes van Brand Warriors besteedt Gilmore in dit boek nog explicieter aandacht aan het belang van merken en van de company-behind-the-brand. Top CEO's praten steeds meer over de cruciale rol van merken (en het management ervan) om succesvol te kunnen ondernemen. Typische onderwerpen waar CEO's dagelijks mee te maken hebben, worden gebruikt om in combinatie met cases tot nieuwe inzichten te komen. Nieuwe ingredi?nten in het boek zijn o.a.: redactionele opmerkingen door het gehele boek, vergelijkingen tussen verschillende strategie?n, definities van 'best pratices' en een exploratie van de relatie tussen het corporate merk en het individuele merk.
BESTEL BIJ BOL.COM
Business the Richard Branson way
Dearlove, Des; Crainer, Stuart

10 lessen voor de winnaars van morgen. Richard Branson staat bekend om zijn flamboyante, mediageile en creatieve persoonlijkheid. Voorbeelden ten overvloed over hoe Branson met een tank over Broadway rijdt om vervolgens door een muur van cola blikjes te knallen. Hoe hij met een luchtballon rond de aarde vliegt, etc. In dit makkelijk te lezen boek wordt de persoon Branson uiteengezet. Hiermee komen de ingredi?nten voor het professionele succes ruimschoots aan bod. De wijze waarop hij het merk Virgin gestretched, gebrand en gecobrand heeft, vormt een inspirerend onderdeel van dit boek.
BESTEL BIJ BOL.COM
Clicks, Bricks and Brands
Lindstrom, Martin; Peppers, Don; Rogers, Martha

De combinatie van IT, tastbare productie en merken biedt perspectief voor succesvol ondernemen. Een boek vol met handige en vernieuwende principes om een clicks, bricks and brand organisatie te ontwikkelen. De hoeveelheid illustraties en voorbeelden compenseren de ietwat beperkte diepgang.
BESTEL BIJ BOL.COM
Competing on Value
Knox, Simon; Maklan, Stan

De competitie te lijf gaan met 'prijs' is voorbij. Het nieuwe paradigma is dat een product of dienst uitsluitend via toegevoegde waarde een competitief voordeel kan ontwikkelen. Het defini?ren, onderscheiden, berekenen en verdienen dankzij toegevoegde waarde staat centraal. Toegevoegde waarde betekent inspelen op kostenbesparing of op omzetgroei bij huidige en toekomstige klanten. Daardoor worden ze loyale klanten.
BESTEL BIJ BOL.COM
Emotion Marketing: The Hallmark way of winning customers for life
Robinette, Scott; Lenz, Vicki; Brand, Claire

Het merk 'Hallmark' staat tegenwoordig voor meer dan alleen maar kartonnen wenskaarten. Het is een emotionele boodschap die iemand verstuurt. Het is bijna een category claimer van de geschreven postcard emotie. De drie auteurs doen het succes van Hallmark uit de doeken door de emotie strategie te beschrijven. De drie E's in emotie marketing zijn: Equity, Experience en Energy. De beschreven strategie biedt een leidraad voor het neerzetten van een emotionele band met de eindgebruiker.
BESTEL BIJ BOL.COM
Emotional Branding: The new paradigm for connecting brands to people
Gobe, Marc; Zyman, Sergio

Het bouwen van een emotionele band tussen een eindgebruiker en een merk is geen eenvoudige opgave. De verschillende cases en anekdotes bieden verhelderende en imperatieve inzichten in de wijze waarop de emotionele band gecre?erd kan worden.
BESTEL BIJ BOL.COM
Promiscuous Customers: Invisible Brand
Bayler, Michael; Stoughton, David

Segmenteren op doelgroep is een klassieke marketingaanpak. Maar wat gebeurt er wanneer de doelgroep geen onderscheidende karakteristieken meer kent? Wat gebeurt er wanneer de doelgroep zo groot wordt dat karakteristieken niet meer van toepassing zijn? Een bekend voorbeeld is de internet gebruiker. Wat zijn de kleurbelevingen van een merk in Azi?? Michael Bayler en David Stoughton gaan in op de scheibare gelijkheid van de eindgebruiker en de consequenties daarvan voor het merk.
BESTEL BIJ BOL.COM
No Logo : taking aim at the brand bullies
Klein, Naomi

Kunnen we een organisatie nog beoordelen aan de hand van het logo dat ze voeren? Naomi Klein gaat in op de wijze waarop multinationals het publieke domein opeisen en terroriseren. Aan de hand van voorbeelden zoals de Brent Spar en de kinderfabrieken van Nike in Azi? wordt dit verder kritisch toegelicht. De oplossing is het bieden van weerstand aan deze kapitalistische tendens.
BESTEL BIJ BOL.COM
[Re]inventing the Brand: Can top brands survive the new market realities
Kapferer, Jean-Noel

Theorie en informatie over merkenmanagement is massaal aanwezig. Toch zijn er maar enkelen die erin slagen om de theorie naar de praktijk te vertalen. Het boek is een vlot lezende discussie over de toekomst van merkenmarketing. De besproken onderwerpen zijn o.a. globalization, de komst van de euro, de toekomstige rol van het internet, de opkomst van de Carrefours en Wal-Marts als derde-type merkdistributeurs, BSE, genetisch gemanipuleerd voedsel, etc.
BESTEL BIJ BOL.COM
So Who the Heck was Oscar Mayer?: The real people behind those brand names
Gelbert, Doug

Het gezicht achter een merk is het echte middel voor inspiratie. Voor startende ondernemers biedt het persoonlijke inzichten over hoe 's werelds grootste merken tot stand zijn gekomen en door wie. De gehanteerde onderzoeksanalyse geeft een gedetailleerd en verhelderend beeld.
BESTEL BIJ AMAZON.COM
The Brand Mindset
Knapp, Duane

Aan de hand van een analyse van de merken Hallmark Cards, Hampton Inn, Lexus, Whirlpool, Starbucks, Citibank en Charter Club presenteert Knapp een vijfstappenplan waarlangs een organisatie een merk kan bouwen. Deze stappen zijn: merkevaluatie, merkbelofte, merkblauwdruk, merkcultuur en uiteindelijk merkvoordeel. Vooral deze laatste stap richt zich op de eigen organisatie en hoe deze waarde moet toevoegen aan het merk.
BESTEL BIJ BOL.COM
The Brand You50
Peters, Thomas J.

Zodra bureaucraten, accountants, techneuten, etc. als gelijkwaardige 'white collar' professionals worden gezien, moet men differenti?ren in de markt. Volgens Peters is de ideale methode het 'self branden'. In zijn boek biedt hij 50 aandachtspunten om het merk 'You!' te cre?ren.
BESTEL BIJ BOL.COM
The Ultimate book of business Brands
Dearlove, Des; Crainer, Stuart

Hoe komt het dat gangbare producten of diensten opeens tot wereldmerken worden verheven? Het wereldmerk dat mondiale trouw geniet. Een merk waar besteedbaar inkomen, ratio en emotie op ??n lijn zijn komen liggen. Merken zoals Heineken, Starbucks, Adidas, Ferrari en Marlboro worden door Dearlove en Crainer doorgelicht en beoordeeld op hun unieke kwaliteiten waardoor ze zo groot zijn geworden. Inspirerend geschreven biedt het energie om de nieuwe Coca-Cola van morgen neer te gaan zetten.
BESTEL BIJ BOL.COM
What makes winning brands different
Buchholz, Andreas; Wordemann, Wolfram

Met tal van voorbeelden (zoals automerk Mini bijvoorbeeld) wordt het belang van merken voor het marktaandeel en de winstmarge benadrukt. Zodra je ergens een merk van maakt, betaalt iedereen een premium. Dit boek gaat in op de succesfactoren van het merk van morgen ... en wat dat betekent voor een groot aantal merken van vandaag.
BESTEL BIJ BOL.COM
The age of Access
Rifkin, Jeremy

In de toekomst zullen ondernemingen eigenaar blijven van de door hun geproduceerde waren en diensten. Consumenten zullen nog slechts 'ervaringen huren en lenen'. Een leuk en inspirerend boek.
BESTEL BIJ BOL.COM