Papers ingedeeld op branche

Gewijzigd op: 09-01-2003

Automotive, Revving up auto branding
Paper over de belangrijke rol van identiteit in een commodity market. Kwaliteit alleen is niet meer voldoende om zich in de autobranche te differenti?ren. Differentiatie zit in de vormgeving en in de emotie. Terug naar brand identity om brand equity te bouwen. [52 pagina's, engels, 173Kb, PDF] lees meer

Automotive, A tune-up for China's auto industry
De nog onbetreden Chinese markt biedt autoproducenten een unieke kans om hun mondiaal marktaandeel te vergroten en dit tegen beheersbare kosten. China is het land bij uitstek om allerlei productieprocessen uit te sourcen.[12 pagina's, engels, 237 Kb] lees meer

Automotive, Creating new space in the US auto retailing industry
De auto heeft altijd een unieke positie bekleedt binnen de distributieketen. Deze paper behandelt de nadelige effecten van teveel autodealers. Een gevolg is kannibalisme op de verkoopmarges en de verticale prijsbinding van de merken. [17 pagina's, engels, 200 Kb, PDF] lees meer

E-commerce, How the internet can boost your brand
De snelheid en de toegankelijkheid van informatie op het internet vergroot het afbreukrisico voor een merk. De 20% goedkopere concurrent zit slechts ??n klik away. Het einde van price premium? Neen. In deze case wordt uitgelegd dat deze e-situation juist de mogelijkheid biedt om met merken sterk te differenti?ren. [11 pagina's, engels, 2712Kb, PDF] lees meer

E-commerce, Building digital brands
Kleine, onbekende merken cre?ren dankzij gerichte en agressieve merkintroducties een hoop aandacht. Zo doen daarmee vaak afbreuk aan de gevestigde orde. Elke marketeer moet inzien dat de gehele online ?merkbeleving? moet aansluiten op de offline beleving. Op het web is ?beleving? = merk. [10 pagina's, 587Kb, PDF] lees meer

Energie, Branding electrons
De energiemarkt was in de VS steeds een prijsvechtersmarkt. Uit onderzoek blijkt dat deze strategie niet de weg naar de toekomst is. Consumenten zijn op zoek naar totale concepten die service-minded, milieuvriendelijk en innovatief zijn. Ruimte en tijd voor een merk! [4 pagina's, engels, 75Kb, PDF] lees meer

Energie, Paying a green imperium
Consumenten zijn wel bereid om te betalen voor groene energie, maar ze hebben geen vertrouwen in de leveranciers. Is ?groene energie? wel werkelijk ?groen?? Alleen merken kunnen dit vertrouwen herstellen. [3 pagina's, engels, 143Kb, PDF] lees meer

Financi?le dienstverlening, UBS Private Banking
Na de fusie in 1998 tussen Swiss Bank Corporation (SBC) en Union Bank of Switserland (UBS) kreeg de nieuwe fusiebank de naam United Bank of Switserland. Deze nieuwe merknaam was helaas (merkjuridisch) geregistreerd en daarom werd de nieuwe merknaam ?UBS? met het logo van SBC. Dit (toen zeer geliefde) nieuwe fusiemerk heeft de bank helaas niet veel goeds gedaan. De wijze waarop de financi?le wereld dit ervaren heeft, wordt in deze paper geanalyseerd. [43 pagina's, engels, 297 Kb, PDF] lees meer

Financi?le dienstverlening, J.P. Morgan Chase & Co.
Niemand had verwacht dat J.P. Morgan & Co. Inc. ooit voor het ?fusieblok? zou gezet worden. Toen kwam de fusie met Chase Manhatten Corporation (CMB). De volledige fusie wordt uiteengezet in deze paper. Alle mogelijke synergie?n (ook merk) worden belicht en geanalyseerd. [35 pagina's, engels, 297 Kb, PDF] lees meer

Gezondheidszorg, How strong patent protection might affect te behaviour of transnational pharmaceutical industries
De R&D investeringen worden in de farmaceutische industrie strek bepaald door de mogelijke patenten. Een patent is immers een merk. In deze paper wordt ingegaan op de ROI voor farmaceuten. [50 pagina's, engels, 2244Kb, PDF] lees meer

Media & Entertainment, Ad repetition effects
Hoe vaak moet men een advertentie herhalen om het gewenste effect te bereiken? Wanneer en hoe vaak moet een merk gepresenteerd worden om bepaalde merkwaarden over te brengen? Deze en andere vragen worden benatwoord in deze paper. [57 pagina's, engels, 355Kb, PDF] lees meer

Onderwijs, What's in a name? The Corporate Branding of America's Schools
Wanneer er geen geld is voor nieuwe investeringen moet de ware creatieve ondernemer alles uit de kast halen. De vraag is alleen wanneer wordt er in dit proces een grens overschreden? In Amerika is alles mogelijk en niets gek genoeg als het aankomt op ondernemersschap. Deze paper gaat in op de financiering van scholen doormiddel van een naming-strategie. Met andere woorden het verkopen van reclameruimte op schoolgebouwen. [40 pagina's, engels, 514Kb, PDF] lees meer

Retail, Building retail brands
?Leveraged brands? zijn een plus voor het dividend van de aandeelhouder. In deze paper wordt gekeken welke retail merken middels 'leveraging' meer immateri?le waarden kunnen cre?ren. Een belangrijk uitgangspunt is de structuur van de retailorganisatie. Verticaal ge?ntegreerde retailers hebben meer kans op succes. [8 pagina's, engels, 1337Kb, PDF] lees meer

Retail, From products to ecosystems: retail 2010
De convergentie van de value chain biedt grote retailers een duidelijk groeipotentiaal. Indien men weet in te spelen op de logistieke uitdaging en de nodige merken introduceert, ontstaat er 'brand leverage'. Hiermee kunnen retailers aanzienlijke winstmarges bewerkstelligen. [8 pagina's, engels, 467Kb, PDF] lees meer

Retail, Fighting brawn with brains
De afgelopen 10 jaar heeft er zich een sterke consolidatie tussen retailers voorgedaan. Producenten staan daarmee steeds vaker tegenover veeleisende retailers. Door het versterken van de eigen merkenportefeuille kunnen producenten hier weerstand tegen bieden. Te weinig producenten investeren in merken en daarmee lopen ze een risico voor de toekomst. [12 pagina's. engels, 477Kb, PDF] lees meer

Retail, Meeting the category pricing challenge
Het optimaliseren van prijs ten opzichte van schapruimte, distributie, productie,? is geen gemakkelijke opgave en hangt zeer sterk af van de prijselasticiteit van een product. Het berekenen van deze elasticiteit en de invloed van het merk wordt besproken. [40 pagina's, engels, 2162Kb,PDF] lees meer

Overige, Selling online across channels: A roadmap for leading manufacturers
De ontwikkeling van e-commerce ligt in het B2B segment. Deze paper gaat over hoe producenten, die voorheen alleen offline verkoop hanteerden, moeten overstappen op e-commerce. En hoe ze het vertrouwen voor een merk moeten cre?ren. [15 pagina's, engels, 323Kb, PDF] lees meer