Strategie

Gewijzigd op: 31-01-2003

Asia Pacific Management Forum
U kunt middels dit forum de juiste zakelijke inzichten verwerven omtrent merken en het verre oosten. De zeer uitgebreide hoeveelheid informatie omtrent de Aziatische markt is middels allerlei onderzoek en trendanalyses inzichtelijk gemaakt.

Benelux Merkenbureau
Dit is de offici?le website van het Benelux Merkenbureau. Deze site geeft een goed overzicht van de (on)mogelijkheden om merken juridisch te beschermen. Procedures voor bescherming in de Benelux worden hier eveneens uitgelegd.

United States Patent and Trademark Office
Dit is de offici?le website van het Amerikaanse Patent and Trademark Office. Het Amerikaanse merkregistratiebureau.

David Skyrme
Professioneel werken met merkenmanagement vergt een gedegen omgang met informatie. Op de site van knowlegde associate David Skyrme leest u alles over knowledge management en kunt u gratis inzichten verwerven betreffende nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel in Nederland biedt allerlei informatie omtrent het omgaan met merken vanuit juridisch, fiscaal, en ondernemend oogpunt.

The Question Library
De site van The Question Library is het antwoord op al uw vragen. Na registratie mag u gratis gebruik maken van de online kennis database.

Branding Asia
Deze site van Paul Temporal geeft een goed inzicht in het belang van merken in Aziatische landen. Culturele verschillen en recente Aziatische ontwikkelingen komen ruimschoots aan bod.

Delphion
Tik hier "pizza" in en de server van het Intellectual Property Network toont alle octrooien die op dat onderwerp betrekking hebben. U krijgt alle brevetten te zien die in de USA, Europa en Japan werden afgeleverd over een "rondje van deeg met een tomatenbeleg". Voor de meeste brevetten kan men het originele document met tekeningen en uitleg online bekijken.

The Henley Centre
De site van "The Henley Centre houdt u op de hoogte over de komende consumer trends. 'Polyglotting, I am who I am, Regendering, Time Convertors,...' Tekst en uitleg van al deze trends vindt u op de site.

Insead Knowledge
Insead Knowledge is een van werelds bekendste bronnen op het gebied van onderzoek naar actuele business vraagstukken.

The National Retail Federation website
The National Retail Federation als belangenbehartigende organisatie voor retail in de wereld. Deze URL biedt toegang tot alle betrokken partijen zoals ondernemingen, regeringen, non-profit organisaties, etc. mits men zich registreert als lid. Dit biedt daarmee ook nog allerlei kortingen en bulk inkoop faciliteiten.

De Coca Cola website
Moet Nederland de discussie weer oplaaien over het wel of niet toestaan van sponsoring van scholen vanuit het bedrijfsleven. In Amerika is dergelijke sponsoring (nog) niet vrij van kritiek van bezorgde moeders en fanatieke moraalridders die stellen de jeugd hiermee gehersenspoeld wordt door de big corporations. Maar zoals altijd, weet het bedrijfsleven hier wel weer iets op te vinden. Daarom kijken we deze keer mee over de schouders van grote bedrijven die op grote schaal beurzen aanbieden voor getalenteerde studenten. Coco-Cola company is er 1 van. Zij biedt per jaar een 250 tal studenten een beurs aan. Deze studenten moeten daartoe natuurlijk voldoen aan de eisen van Coca-Cola en niet alleen extreem getalenteerd zijn (alsof die toch al niet goed terecht zouden komen), maar ook passen in de cultuur van Coca-Cola, opdat zij later natuurlijk makkelijk in te passen zijn in de organisatie.