Communicatie

Gewijzigd op: 14-02-2003

Advertising in America
Als u op zoek bent naar inspiratie op het gebied van advertenties, dan biedt deze site een retrospectief overzicht van meer dan 9.000 voorbeelden van Amerikaanse sales, advertising & marketing campagnes die tussen 1850 en 1920 hebben plaatsgevonden.

Genootschap voor Reclame
Het Genootschap Voor Reclame, tegenwoordig het Centrum voor Marketingcommunicatie, heeft een uitgebreid slagzinnenregister met allerlei originele teksten.

Creax
Een brede en originele verzameling van meer dan 700 links over creatief denken en innovatie, onderverdeeld in 67 categorie?n. Zie onder andere de categorie over brand name generation.

Eigenmerk
Het merk is een concept waarmee Erik Tenniglo en Frank de Weijer bekendheid willen genereren voor hun creatieve label ?Eigenmerk?. Het merk is een reactie op de tijdsgeest waarin merken zich menselijke trekjes aanmeten en waarin mensen merken gebruiken als vervangende identiteit. Daarnaast zoeken ze met het merk een manier om de huidige reclame wereld op te stoken. Een wereld die naar hun mening conservatief en vastgeroest is en die wel aan verandering toe is.

SMA
De site van de Nederlandse Stichting Merkartikel - SMA. De SMA behartigt de belangen van A-merkfabrikanten. Op deze site vindt u informatie over de SMA en over de A-merkfabrikanten in Nederland.

Consumentenbond en Planet Feedback.
Hechte communities kunnen zeer machtig zijn. Voor de leden is het standpunt van de community veelal bepalend voor hun eigen mening. Communities kunnen bijgevolg een doorslaggevende rol hebben in het besluitvormingsproces van een consument. Twee populaire communities zijn de 'communities' van de Nederlandse Consumentenbond en van de populaire Amerikaanse site Planet Feedback

Fucked Company
Wat denkt u? Zijn online communities (onafhankelijke) graadmeters voor het commerci?le succes van een merk? Communities kunnen een grote invloed hebben op de mening van hun leden. In de VS is een van de bekendste online communities Fucked Company. Fucked Company is een dochtersite van het Amerikaanse bedrijf PK Interactive NYC. Naast Fucked Company bezit PK Interactive ook nog internalmemos.com, beefsavage.com, postget.com, et cetera, kortom een heel aantal opinievormende community sites. Bezoek de website van PK Interactive.

Chinese Walt Disney website
Met de nieuwe en ondertussen vierde portal wil Disney de Chinese consument gemakkelijk toegang bieden tot online informatie en entertainment. 'Het is een uitstekende manier om onze aanwezigheid op de Chinese markt te vergroten', aldus Mark Handler, die verantwoordelijk is voor de internationale expansie van Disney. De portal moet het merk Disney verankeren in de Chinese cultuur. De websites van het bedrijf, Waltdisney.com en ABC.com worden beheerd door The Disney Internet Group.

Keurmerkinstituut
Tijdens de webcast: Brandhome on Platform I van 12 december 2002 is het onderwerp van het keurmerk ruimschoots aan bod gekomen. Een aantal panelleden, in het bijzonder Hans Voortman, Algemeen Directeur Wereld Natuur Fonds, gaf aan dat de consument steeds bereidwilliger wordt om extra te betalen voor een keurmerk. Voor een totaal overzicht van wat er allemaal aan keurmerken beschikbaar is kunt u bij het Keurmerkinstituut terecht.

PEHA website
Wat gebeurt er als een generieke naam als merk wordt gebruikt? Deze vraag klinkt menig jurist, gespecialiseerd in intellectueel eigendom, bekend in de oren. Deze week kijkt Brandhome naar de organisatie PEHA The Christmas People en het gebruik van de generieke naam Kerst op het internet. Deze URL biedt in dit geval toegang tot een handelsorganisatie gespecialiseerd in de import en export van kerstartikelen. Een ander voorbeeld waar een merknaam op internet niet zozeer generiek van aard is maar wel reeds door derden geregistreerd betreft de naam: Palm.nl. Deze URL verwijst naar een duo-site waar de Nederlandse eigenaar de gebruiker instaat stelt zelf te kiezen voor het gewenste product. Palm.nl

De Lazerop.nl website
Er zijn zeer waarschijnlijk voorbeelden te over van zaken waaraan u zich kunt irriteren. Dit kan een merk, bedrijf, organisatie of product zijn waar u slechte ervaringen mee heeft. U kunt zich natuurlijk ook ergeren aan de maatschappij zelf: agressie in het verkeer, zinloos geweld, bureaucratie, etcetera. Zoals de slogan aangeeft, is lazerop.nl 'd? digitale uitlaatklep van Nederland'. Op lazerop.nl kan men ongenoegen uiten over producten, diensten en/of activiteiten van allerlei merken, organisaties en instellingen. Lazerop.nl wil graag een (digitaal) handje helpen om alle ongenoegen in Nederland boven water te krijgen (en te publiceren) om zo de 'boosdoeners' te wijzen op het feit dat ze tot irritatie leiden.

Linkdump website
Communities als bron voor inspiratie, evaluatie, uitlaatklep, etc. Ook deze week kijkt Brandhome naar een online community. De site Linkdump specialiseert zich in het verzamelen van allerlei noemenswaardige internet links. De gebruiker kan zelf commentaar geven op een link om zo het redactionele niveau te voorzien van opinie. Het community gedeelte komt snel in zicht wanner de bezoeker zichzelf aanmeldt. Middels deze functie is direct zichtbaar hoeveel mensen tegelijkertijd gebruik maken van de websit. Het gaat verder dan alleen chatten. De reeds geplaatste links doen precies waar ze voor bedoeld zijn en dat is doorlinken naar de betreffende pagina. Brandhome kreeg hier even het gevoel dat het een verkapte vorm van reclame zou kunnen zijn. Dit wordt enigszins vermeden door er een discussiefunctionaliteit aan toe te voegen wat de communicatie minder eenzijdig maakt, maar toch is het niet helemaal duidelijk.

Vlaams Centrum voor Volkscultuurwebsite
Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV). Het VCV is het steunpunt voor de sector volkscultuur (familiekunde, heemkunde en lokale geschiedenis, industri?le archeologie, volkskunde). Het werd opgericht bij decreet in 1998, en heeft het statuut van een vzw. Het VCV ressorteert onder de afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het VCV-team telt momenteel vijf medewerkers. Vanaf 2003 valt het VCV onder het beleidsdomein ?cultureel erfgoed?. Volkscultuur kan immers worden omschreven als een vorm van immaterieel cultureel erfgoed.