Cees den Hollander Naam: Cees den Hollander
Bedrijf: den Hollander Shared Vision
Functie: Directeur
[CV] Email: c.denhollander@brandhome.com

Waarom (niet) aan merkmanagement doen ?

Merkmanagement is een must. Een merk vormt de asset van een bedrijf. Of zoals Prof. Giep Franzen het eens uitgedrukt heeft ," Een merk is de moeder van de marketing". En wie zou zijn/haar moeder niet koesteren.

Een merk vormt de verbindende schakel tussen de belevingswereld van consumenten en het opbouwen van een betekenisvolle relatie. Een merk vormt het ankerpunt voor consumenten in keuze-en beslissingsprocessen.. Een merk is als het ware te beschouwen als het " kostbare bezit " van een onderneming. Aan de opbouw en uitbouw van een merk zal op consequente en consistentie wijze gewerkt dienen te worden, extern en intern.