Rik Riezebos Naam: Rik Riezebos
Bedrijf: Brand Capital
Functie: Merkstrateeg
[CV] Email: r.riezebos@brandhome.com

Waarom (niet) aan merkmanagement doen ?

Er zijn voor mij drie hoofdredenen: financieel, strategisch en managerial. Deze redenen zijn pas relevant als men een succesvol weet te creŽren, hetgeen betekent dat het merk een ruime en stabiele consumer franchise kent.

Financieel

Een succesvol merk levert op de langere termijn hogere opbrengsten op dan een productstrategie. Concreet uit zich dit in hogere verkopen, een hogere prijs en marge voor de merkeigenaar en een zekere garantie op toekomstig inkomen voor de merk-eigenaar. Een merkenstrategie moet wel als een investering worden beschouwd; de kost gaat ook hier voor de baat.

Strategisch

Een succesvol merk is minder kwetsbaar voor concurrentiele aanvallen en schrikt potentiŽle marktbetreders af. Een ander strategisch voordeel van een merkenstrategie is dat een merkeigenaar een minder afhankelijke positie verkrijgt ten opzichte van diverse stake holders, zoals de handel. Ook is een succesvol merk beter in staat werknemers aan de onderneming te binden en zullen relatief gemakkelijk nieuwe werknemers aangetrokken kunnen worden. Dit laatste geldt niet alleen voor corporate brands maar ook voor onderneming die zich met sterke product brands weten te profileren.

Managerial

Een succesvol merk leent zich beter voor het introduceren van nieuwe producten met behulp van de extensie of endorsement strategie.