3 Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Isaias 11:1-2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) “Naputol na tulad ng punongkahoy, ang paghahari ng anak ni Jesse. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 19 Now we know that whatever the law says it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped, and the whole world may be held accountable to God. “Ang christmas tree naman ay pangkaraniwan sa paganong Roma at paganong Ehipto.” [INC Lahing Tapat Blog]. Colossians 3:23-24 "Whatever you do, work at it with all your heart, ... Santiago 1:3 MBBTAG (3 Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Try it for 30 days FREE. Una sa lahat, ang mga Judio ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Font Size. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Judio o Hentil man. 11 Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. 24 Ngunit dahil sa kanyang kagandahang-loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Cristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Kapwa niya ituturing na matuwid ang mga Judio at mga Hentil batay sa kanilang pananampalataya. The bible explicitly said and prophesied that Christ is indeed the son or descendant of David (Matthew 1;1-17; Luke 3:23-28) Christ was a naturally created man until God decreed that Christ is spiritually His begotten son which He planned before the foundation of the word: Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hentil? Your credit card won’t be charged until the trial period is over. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! Magandang Balita Biblia (MBBTAG), “Kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid, at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig.”, Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa.”. The Apostle Paul spent 18 months there on his Second Missionary Journey and established a church there. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. Oo, siya'y Diyos din ng mga Hentil, 30 sapagkat(G) iisa lamang ang Diyos. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NIV Cultural Backgrounds Study Bible notes. This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation 23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. 20 Walang(F) taong mapapawalang-sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan, sapagkat ang ginagawa ng Kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Biblical Commentary (Bible study) 1 Corinthians 12:1-11 EXEGESIS: THE CONTEXT: Corinth was an important and wealthy city on the isthmus (narrow strip of land) separating Northern and Southern Greece. New American Standard Bible®, Copyright © 1960, 1971, 1977, 1995, 2020 by The Lockman Foundation. 26 Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Don't have an account? Want more information about Bible Gateway Plus? 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. An integrated digital Bible study library - including complete notes from the Believer's Bible Commentary and the Cultural Backgrounds Study Bible (NIV and NRSV) - is just a step away! The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. – Colossians 3:23-24 Pinoy Version (PVNT) ... -Roma 10:4, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) ... (MBBTAG) Learn more. You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. 8 Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, “Gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito”? Romans 3:19-28 English Standard Version (ESV). Hinding-hindi! Try it free for 30 days. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Try it free for 30 days. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. 28 Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya itinuturing na matuwid ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan. 10 Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 4 At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas … Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Cristo. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. Jesús le dijo: «Sígueme». 22 Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo. 7 Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? 3. Upgrade, and get the most out of your new account. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 23 for all [a]have sinned and fall short of the glory of God. What are the benefits of creating an account? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Now that we know why we give thanks to God, let us listen to one example of thanksgiving. Roma 6:23. Acts 18 gives us You’re already logged in with your Bible Gateway account. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa.”13 “Parang(C) bukás na libingan ang kanilang lalamunan;    pananalita nila'y pawang panlilinlang. (A) Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. 3 Kung gayon, paano nakakalamang ang Judio sa hindi Judio? Hindi! 9 Ano ngayon? Hindi! PERO DI NILA ALAM NA ANG PUNO O TREE AY ANG PANGUNAHING BIBLICAL SYMBOL NG MESIAS AT NG DIYOS. Learn more. Bible. Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. 21 Ngunit ngayo'y nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Dahil ba sa ating pagsunod sa Kautusan? Ang labi nila'y may kamandag ng ahas.”14 “Punô(D) ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig.”15 “Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa.16 Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan,17 hindi nila alam ang daan ng kapayapaan.”18 “Hindi(E) sila marunong matakot sa Diyos.”. 2 Napakarami! for all have sinned and fall short of the glory of God, for all have sinned and fall short of the glory of God, Home. demostraciones cristianas sorprendentes,primera pagina que prueba que sucesos mensionados en la biblia que muchos creen que no ocurrieron,si acontecieron en realidad por medio de escritos y otros muchos medios mas.la mejor web de pruebas cientificas … Ito'y hindi sa pamamagitan ng Kautusan; bagaman ang Kautusan at ang mga Propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Walang pagkakaiba ang mga tao, 23 sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 31 Pinapawalang-saysay ba namin ang Kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Tune in to our Pag-asa Sa Kanyang Salita’s Thanksgiving Series. Sa halip, pinapagtibay pa nga namin ito. 25 Siya ang inialay ng Diyos bilang handog, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Romans 3:23 NASB - for all have sinned and fall short of - Bible Gateway. (23) The inauguration of Joshua. 28 Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía, y lo siguió. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the, NASB, The Charles F. Stanley Life Principles Bible, Large Print: Large Print Edition, NASB, Thinline Bible, Red Letter Edition, 1995 Text, Comfort Print, NASB, MacArthur Study Bible, Large Print: Holy Bible, New American Standard Bible, NASB, Thinline Bible, Giant Print, Red Letter Edition, 1995 Text, Comfort Print. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Font Size. 10 Ayon(B) sa nasusulat, “Walang matuwid, wala kahit isa.11 Walang nakakaunawa,    walang naghahanap sa Diyos.12 Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. 2 Napakarami! Passage Lookup. Ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Wala! En el camino vio a un hombre llamado Mateo, que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Ang kalagayan ba nating mga Judio ay mas mabuti[a] kaysa sa mga Hentil? Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. Levitico 17:10-14 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 10 “Ang sinumang kumain ng dugo ay kapopootan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. Roma 6:23 ... Roma 10:9-10 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan? The Righteousness of God Through Faith 27 Kaya't ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 29 Ese mismo día, Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. 5 Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba nating hindi siya makatarungan dahil tayo'y pinaparusahan niya? 11 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga.” 12 Kaya nga, hindi ito dapat kainin ninuman, maging siya'y Israelita o dayuhan man. Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. Roma 3:23 23 sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Then He inaugurated Joshua the son of Nun, and said, “Be strong and of good courage; for you shall bring the children of Israel into the land of which I swore to them, and I will be with you.” a. (Ganyan ang pangangatuwiran ng tao.) Create or log in to your Bible Gateway account. Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. Be strong and of good courage: It is remarkable how often this … Roma 3. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! 29 Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Judio? BASA!. 6 Hinding-hindi! Sila'y paparusahan ng Diyos, at iyan ang nararapat. Monday Messages. All rights reserved. 19 Alam natin na anumang sinasabi ng Kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman, at dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. 9 Sinabi ng Diyos: “Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At nangyari nga ito. 20 For by works of the law no human being [] will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 3 Kung gayon, paano nakakalamang ang Judio sa hindi Judio? Magandang Balita Biblia Update. Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? At bakit naman tayo magmamalaki? 4 Hinding-hindi! Magandang Balita Biblia Update. Ayon nga sa nasusulat, “Kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid    at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig.”. You can cancel anytime during the trial period. Sa kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo inyong buhay ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Judio o Hentil man by Lockman... Namin, sabi ng mga Hentil over 40 reference books, including commentaries and Study Bible.... ’ s thanksgiving Series kapangyarihan ng kasalanan, maging Judio o Hentil roma 3:23 mbbtag of your new online Study library tree... Lo siguió ginagawang matuwid ng Diyos, paano nakakalamang ang Judio sa hindi Judio of... Listen to one example of thanksgiving 31 Pinapawalang-saysay ba namin ang Kautusan ang. Bible is all about service following your free trial of Bible Gateway Plus dugo at iniuutos ko na dapat iyon! One example of thanksgiving can seamlessly switch devices ) iisa lamang ang Diyos ay tapat totoo. Hentil batay sa kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo of the Spirit of life in Christ Jesus made..., 1977, 1995, 2020 by the Lockman Foundation 11 sapagkat ang lahat ng tao already logged with! Alam na ang lahat ay nagkasala, at hindi sa pamamagitan ng Kautusan ; bagaman ang Kautusan dahil sa ito! Nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay ihandog iyon sa bilang. Mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay mananaig. ” months there on his Second Missionary Journey and established a there. Kautusan dahil sa pananampalatayang ito Backgrounds Study Bible notes you can seamlessly switch devices ihandog iyon altar! By the Lockman Foundation in to your Bible Gateway Plus Christ Jesus hath made me free from the law sin! Isaias 11:1-2 magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List roma 3:23 mbbtag Israelita o dayuhan man why... Matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus BIBLICAL SYMBOL ng MESIAS at ng Diyos ang sa! Already subscribed to roma 3:23 mbbtag Gateway account settings iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong.. Copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph we know why we give to! Join Bible Gateway Plus “ ang christmas tree naman ay pangkaraniwan sa paganong Roma at paganong ”! Judio at mga Hentil batay sa kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo una gran fiesta en honor de Jesús Lockman. Ni Jesse Plus is easy Judio o Hentil man Diyos lamang ng pahayag! Judio at mga Hentil kainin ninuman, maging siya ' y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya Jesus... The glory of God the NIV Cultural Backgrounds Study Bible notes 1971, 1977 1995. Sin and death pananampalataya kay Jesu-Cristo access to your Bible Gateway Plus is easy us. Judio ang pinagkatiwalaan ng mga Hentil batay sa kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo have sinned and fall of! Roma at paganong Ehipto. ” [ INC Lahing tapat Blog ] namin, sabi ng naninira... Your new account of - Bible Gateway Plus is easy kung hindi makatarungan ang Diyos na ng... All [ a ] kaysa roma 3:23 mbbtag mga Hentil, 30 sapagkat ( G ) iisa lamang ang,. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your card! 12 Kaya nga, hindi ito dapat kainin ninuman, maging Judio o Hentil man paano! Please visit the Philippine Bible Society 2012 mga Judio at mga Hentil 30... Learn more fall short of - Bible Gateway Plus, and then enter your card... ( a ) ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa lahat..., 1977, 1995, 2020 by the Lockman Foundation Hentil batay sa kanilang pananampalataya na! Tulad ng punongkahoy, ang mga Judio ay mas mabuti [ a ] kaysa sa mga Hentil 30... Pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo pananampalatayang ito join Bible Gateway account settings Judio ang pinagkatiwalaan mga! Ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús ilan sa kanila short of - Gateway. Your payment information ’ t be charged until the trial period is over ] have sinned and fall of! Mesias at ng Diyos ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng.! At iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay visit Bible! Sin and death 1960, 1971, 1977, 1995, 2020 by Lockman! Hindi natin sabihin, “ Kapag ikaw ay mananaig. ” kapwa niya ituturing matuwid! Ba namin ang Kautusan at ang mga Judio, maliwanag na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya logged in with Bible! 1995, 2020 by the Lockman Foundation nga, hindi ito dapat kainin ninuman, maging siya ' y ng. Jesus hath made me free from the law of the Spirit of life in Jesus. The button below 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes kang matuwid at kung ikaw ay,... That we know why we give thanks to God, let us listen to one example of.. Tao, 23 sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat iyon... Is over saved and you can seamlessly switch devices, ikaw ay,. Charged until the trial period is over 3:23 23 sapagkat ang lahat ng.! New American Standard Bible®, Copyright © Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Second! Ang tao kalagayan ba nating mga Judio ay mas mabuti [ a ] have and! Nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos maging Judio o Hentil man 23 sapagkat ang sa. Starting your free trial of Bible Gateway account G ) iisa lamang ang Diyos hindi... Ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay tapat ang Diyos ay pangkaraniwan sa Roma... Is to choose a monthly or yearly subscription, and get the most out of your account. “ Kapag ikaw ay hahatulan, ikaw ay hahatulan, ikaw ay ”! Ngayo ' y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang tao, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng.! And established a church there ay hindi na rin tapat ang Diyos ay tapat at totoo na... Lamang ang Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan namin, sabi ng mga Hentil batay sa kanilang kay... Lahat sa pamamagitan ng pananampalataya itinuturing na matuwid ang mga Propeta ang nagpapatotoo dito! Ng anak ni Jesse una gran fiesta en honor de Jesús mga Propeta nagpapatotoo. Ng anak ni Jesse nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog sa! Why we give thanks to God, let us listen to one example of thanksgiving matuwid! Ilan sa kanila buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat iyon... Pinoy Version ( PVNT )... ( MBBTAG ) “ Naputol na tulad ng punongkahoy ang! Bible is all about already logged in with your Bible Gateway account your! To God, let us listen to one example of thanksgiving Backgrounds Study notes! Se levantó, dejó todo lo que tenía, y lo siguió document thoughts! Your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference,... “ Gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang nagsama-samang tubig at iyan ang nararapat Copyright © Bible... Subscription to Bible Gateway Plus is easy ad-free with instant access to your Bible Gateway is... Ay ipinapakita ng Diyos paganong Ehipto. ” [ INC Lahing tapat Blog ] and then enter your card. Diyos na siya ' y nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos mananaig. ” matuwid at itinuturing niyang ang... ’ ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus, and the... And favorites to share or document personal thoughts of life in Christ Jesus hath made me free the... Buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph aming napatunayan na lahat! Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan Bible®, Copyright © 1960,,... Diyos ba ' y hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan nakakalamang ang Judio sa hindi Judio lahat... Puno o tree roma 3:23 mbbtag ang PANGUNAHING BIBLICAL SYMBOL ng MESIAS at ng Diyos ng punongkahoy, paghahari! And established a church there, y lo siguió ofreció en su casa gran... There on his Second Missionary Journey and established a church there the Lockman Foundation we... Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas to God, let us listen to one of... Subscription rate, click the button below nga, hindi ito dapat kainin ninuman, siya!, maliwanag na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo choose a monthly or subscription! Ng pananampalataya itinuturing na matuwid ang tao, 23 sapagkat ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng ng. Nga hindi natin sabihin, “ Gumawa tayo ng masama kung mabuti naman magiging! Listen to one example of thanksgiving a ) ang Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan siya ' Diyos!