One-Liners

Een one-liner is meer dan een paar woorden.
Een one-liner vertelt een heel verhaal.

One-liners zijn goed bruikbaar bij het communiceren van een idee of van kennis. Gebruik deze one-liners naar hartelust in jullie presentaties en vergaderingen.

Mail ons jullie favoriete one-liners: redactie@brandhome.com

Omdat het voor vele van onderstaande one-liners onduidelijk is van wie ze oorspronkelijk afkomstig zijn, hebben we de vermoedelijke uitvinders onderaan opgesomd in het dankwoord.


Nederlands

 • Het merk vormt het DNA van een onderneming.
 • Het "3G" merk met als merkwaarden: Gezondheid, Geluk en Genieten.
 • Opleidingen is het verleden. Kennisdelen is de toekomst.
 • De klant dirigeert, verkoop orkestreert, creativiteit domineert!
 • Creativiteit ontstaat door verstoring/vernietiging van wat er was: makers moeten dus vergeten wat gisteren waar was.
 • Een merk is net als een mens: je moet het koesteren, voeden, en door dagelijkse oefening versterken. Consistentie is daarbij uiterst belangrijk.
 • Het merk is de moeder van de marketing.
 • Herhaling is de moeder van vertrouwen.
 • Het merk vormt, naast human capital, een van de belangrijkste assets van een onderneming.
 • Een perfecte relatie tussen een merk en de consument wordt gekenmerkt door: identiteit op identiteit = identiteit²
 • Wie de hele dag werkt, heeft geen tijd om geld te verdienen.
 • Een ondernemer probeert geld te verdienen, een manager probeert dat niet te verliezen.
 • Een ondernemer doet de juiste dingen. Een manager doet de dingen juist.
 • Een succesvolle onderneming is het resultaat van de manier waarop mensen werken, niet van het product.
 • Sommige managers gedragen zich als leiders en de mensen volgen hen. Al was het maar alleen uit nieuwsgierigheid.
 • Managers laten zich omringen door adviseurs. Bush na zijn presidentschap: "Well, for one thing, I find that I no longer win every golfgame I play."
 • Bedrijven die het niet goed doen, waren meer geinteresseerd in het beschermen van het verleden, dan in het scheppen van de toekomst. Voor hen was de structuur van hun bedrijfstak een vast gegeven en zij trokken de bestaande situatie zelden in twijfel.
 • Je moet je onderneming nooit laten runnen door pessimistische boekhouders.
 • Managen is het gaande houden van processen, ze evalueren en aanscherpen. Leiden is het brengen van mensen en ideeën naar nieuwe richtingen.
 • Als je teveel leert, durf je geen risico's meer te nemen.
 • Moed is de motor van ondernemerschap.
 • Er is iets dat nog schaarser, mooier, zeldzamer is dan bekwaamheid. Dat is bekwaamheid om bekwaamheid bij anderen te herkennen.
 • Het is niet mogelijk een brede sloot in twee keer over te springen.
 • Succesvol ondernemen draait om rule-breaking in plats van rule-taking. Om het heruitvinden van productprestaties, prijs/prestatie verhoudingen en het ontdekken van wensen en behoeften. Bedrijven waarvan de leiding geen historische last met zich meezeult, doen dat het best: Virgin, Swatch, Apple, Microsoft, Intel: they had nothing to un-learn.
 • Iedere moeder denkt dat haar kraai een adelaar is!
 • In het merk schuilt het monster van de beleving.
 • Het merk is zo sterk als haar zwaktste lading.
 • Merken zijn de sleutel: ze maken de mens en onderscheiden het individu.
 • Een merk vormt de verbindende schakel tussen consument en producent.Een merk is te beschouwen als een goed huwelijk. Daar moet je consequent en consistent in investeren om erosie in de relatie te voorkomen. Vanuit authenticiteit moet er sprake zijn van duurzaam wederzijds welbegrepen eigen belang .Wij hebben "iets" met elkaar.
 • Als het lekker loopt, heb je veel aan een lichtelijk waaghalzerig optimist. In slechte tijden kijk je uit naar een enigszins behoudende kerel. Levensgevaarlijk, in wat voor situatie ook, is een superintelligente denker. Zo een vent ziet altijd meer dan een kant, wat pertinent doodslaat. Op die manier kun je geen tent runnen.
 • In veel bedrijven krijgt de jeugd te weinig kans. We moeten ons realiseren, dat de leiding een commitment naar het verleden heeft. De jeugd heeft een commitment naar de toekomst.

Terug naar boven

Engels

 • The brand is the soul of the company. It's hard to find your soulmate.
 • The only way to have a brand is to BE one.
 • If you want to make a sale, you've got to make a friend.
 • Less = More (In der Beschraenkung zeigt sich den Meister)
 • Great ideas are not built on information but on emotion.
 • What the heart feels today, the head knows tomorrow.
 • Don't sell! Make people want to buy.
 • Advertising is about seduction, not raping.
 • Work is theatre and every enterprise creates its own stage.
 • My creativity brought me much more than all my knowledge.
 • Money can't make creativity! Creativity can make money!
 • If you can't accept losing, you can't win.
 • Some CEO's think the day they become CEO is the high point in their career. They ought to feel they're just beginning.
 • Concepting doesn't start with a product, but starts with a philosophy. Consumers nowadays don't buy just plain products they buy experiences and memoirs.
 • You should always ask, why would people like to wear my logo-sign on their shirts. The input in concept-brands consists of communications and creativity.
 • Remember, it all started with a mouse...
 • A leader is not someone who makes other people do what he or she wants, but someone who makes them want what he or she wants.
 • A concept-brand positions itself only once: when it's born.
 • A true brad concept is a concept of which is been said: "the world of…"
 • If you do not stand for something, you will fall for everything.
 • Listen managers: "cut the crap, start with something that gives you passion!".
 • After all is said and done, there is far more said than done.
 • Tell them and they will forget. Show them and they will remember. Involve them and they will understand.
 • I never had my schooling interfeer with my education

Terug naar boven

 

Afkomstig van:

 • Cees den Hollander
 • John Hegarty
 • Jacques Séguéla
 • Giep Franzen
 • Einstein
 • Fossberry
 • Oinci Lombards
 • Jack Welch
 • Jan Rijkenberg
 • Judith Dijkhuis
 • Walt Disney
 • Michael Hamme
 • Wim Dik
 • Goos Geursen
 • James Champy
 • Freddy Heineken
 • Anita Roddick
 • Jaap Vessies
 • Roland van Kralingen
 • Ineke van der Oudera
 • Stephan Viegen
 • Durk de Jager
 • Fred Lachotzky
 • David Ogilvy
 • Rob Benjamens
 • Jim Belasco
 • Herbert Wattendorff
 • Frans C. Cornelis
 • Erik O.W.A. Saelens
 • Mark Twain
 • Martien Heijmink

Terug naar boven