Altria Group: De nieuwe moeder van Philip Morris

Altria Group Inc. is de nieuwe naam van het moederbedrijf van Kraft Foods, Philip Morris International en Philip Morris USA. Kraft Foods zal de naam van ?s werelds tweede grootste food company blijven; Altria Group?s internationale tabakbedrijf zal blijven opereren onder de naam Philip Morris International; en Philip Morris USA zal op haar beurt de naam van de grootste tabakfabrikant in de Verenigde Staten blijven...

Gewijzigd op: 09-02-2003

De verandering schept meer duidelijkheid in de gehele bedrijfsstructuur: In de relatie van Altria Group tot de bedrijven Kraft Foods, Philip Morris International en Philip Morris USA. Het idee van de verandering is dat de ?operating companies? op deze manier op globaal niveau blijven groeien.

In de toekomst wil het bedrijf op verschillende gebieden positieve ontwikkelingen bewerkstelligen. Er zal continue aandacht besteed worden aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers, aan de ontwikkeling van de ?operating companies?, zoals hierboven reeds vermeld, maar er zal met name ook veel aandacht geschonken worden aan de positieve ontwikkeling van de verschillende merken. Daarnaast beoogt de onderneming een verdere ontwikkeling van Kraft Foods, Philip Morris International en Philip Morris USA op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), wat trouwens ook geldt voor Altria Group zelf. De consumenten hebben bepaalde verwachtingen van bedrijven wat betreft de stijl van ondernemen en Altria doet haar best daaraan te voldoen. Steeds hogere doelstellingen voor ogen hebben, steeds meer bereiken, innovatief ondernemen en continue groei realiseren; dat zijn de kwaliteiten die het Altria-logo uitstraalt. Het kleurrijke moza?ek laat een enorme diversiteit zien, vol van energie; het is een portfolio van de verschillende merken.

Altria Group?s gevestigde naam en reputatie zijn een belangrijke steun wanneer het bedrijf nieuwe segmenten of nieuwe gebieden wil betreden. Daarbij biedt dit zogenaamde paraplumerk het voordeel dat het weinig beperkingen oplegt. Elke divisie binnen Altria Group leidt haar eigen communicatie, met als doel het beste te halen uit de eigen specifieke markt.

Wanneer een bedrijf besluit haar naam te veranderen, stuit zij vaak op kritiek. Altria Group is er echter van overtuigd dat dit een juiste beslissing is, op precies het juiste moment. Zij beschouwen het aannemen van een nieuwe naam voor het moederbedrijf als een natuurlijke stap in de evolutie van het bedrijf. De verandering geeft aan hoe ver het bedrijf is gekomen en het laat tevens de koers zien, die Altria Group in de toekomst zal varen. Bepaalde dingen zullen veranderen en andere dingen zullen hetzelfde blijven.