Brandhome

Brandhome website

Internal Branding: Selling of Coaching?

Benieuwd naar wat de adviezen zijn van de Brandhome Merktenoren
Klik hier voor hun antwoorden.

Wat zijn uw adviezen ten aanzien van internal branding?
02-01-2005

Paper v/d week

Internal Branding, Does it improve Employees' Quality of life?

Bedrijven worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om ook de eigen organisatie te branden. Het zogenaamde internal branding als middel om alle gezichten er hetzelfde uit te laten zien en ook nog dezelfde kant op te laten kijken...
02-01-2005

Boek v/d week

Living the Brand Ind, N. Interactie tussen consument en onderneming bepaalt voor een groot deel de wijze waarop het merk gepercipieerd wordt door de markt. Het ontwikkelen van een bedrijfscultuur waar werknemers gemotiveerd worden door en geloven in het merk levert persoonlijke toegevoegde waarde voor de consument...
02-01-2005

Link v/d week

Sociaal branden, wat zijn de merkwaarden van de maatschappij en wat voor aandeel lever jij? De Nederlandse overheid streeft naar gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwen. Dit nationale beleid sluit aan bij de internationale beleidsdoelstellingen van het EQUAL-programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). EQUAL richt zich op gelijke kansen op de arbeidsmarkt en zoekt naar nieuwe methoden om dat te realiseren. Een meer gelijke rolverdeling thuis en op de arbeidsmarkt mondt uit in economische en sociale voordelen, zowel voor individuele mannen en vrouwen als voor de gehele samenleving...
02-01-2005

Boek v/d week

No Logo : Taking aim at the brand bullies
Klein, Naomi
Kunnen we een organisatie nog beoordelen aan de hand van het logo dat ze voeren? Naomi Klein gaat in op de wijze waarop multinationals het publieke domein opeisen en terroriseren...
24-03-2003

Link v/d week

Deze week staat Brandhome in het teken van Ethiek en Merken. Na het publiceren van haar boek ?No Logo?, is mevrouw Naomi Klein een van de iconen geworden van het gedachtegoed: ?Ethisch verantwoord ondernemen?. Op haar website publiceert zij allerlei artikelen over wereldse zaken en de rol van merken. In haar meest recente column haalt zij het zogenaamde ?voila moment? van de regering Bush aan als ideaal middel tot kapitalistische inkeer. Het voila moment van de regering Bush omschrijft het punt waarop de Iraakse bevolking en militairen een revolutie in gang zullen zetten tegen hun huidige dictator, Saddam Hoessein...
24-03-2003

Paper v/d week

Corporate Responsibility, Processes and Consequences in Business Ethical Dilemmas

Wanneer rechtvaardigen de middelen het doel? Of andersom: Welk doel rechtvaardigt bepaalde middelen? Deze ogenschijnlijk evenredige vraag kan tot een duidelijk onderscheid in benadering leiden. Het eerste richt zich voornamelijk op het proces en het tweede voornamelijk op de consequenties...
24-03-2003

Paper v/d week

Retail, Meeting the category pricing challenge

In economisch krappe tijden snoert iedereen de broekriem aan. Voor ondernemingen betekent dit kosten verlagen en prijs als primair concurrentiemiddel inzetten. Het optimaliseren van prijs ten opzichte van schapruimte, distributie, productie,?
10-03-2003

Brandhome heeft nieuw jasje

Op 19 september 1999 zag Brandhome in Belgi? het levenslicht. Vandaag, exact 3 jaar later, is Brandhome er terug in een nieuw jasje. Het volledige Brandhome concept is herzien. De herlancering van de Brandhome website is de eerste stap in de uitrol van het nieuwe concept.
23-09-2002