Shell start CI campagne

Shell is afgelopen maandag begonnen met de uitrol van een Corporate Identity Campagne in Nederland. Deze campagne is een voortzetting van de sinds 1998 lopende internationale campagne. De campagne zal middels televisiespots en gedrukte media Shell-medewerkers aan het woord laten over hoe zij bij het bedrijf en bij het proces van duurzaam ontwikkelen betrokken zijn.

Gewijzigd op: 23-09-2002

De corporate identity campagne heeft als doel iets over het bedrijf te vertellen. Ook moet de campagne de dialoog over maatschappelijke en milieuvraagstukken die verbonden zijn aan energievoorziening op gang brengen. Shell stelt zich binnen dit kader als doel: wereldleider zijn in energie en petrochemie. Shell wil dit doel bereiken door de volgende kernthema's van de corporate identity te waarborgen en uit te stralen:

  • Shell zet met haar werk topprestaties neer, en doet dat vanuit een lange-termijnvisie
  • Shell werkt vanuit strikte beleidsuitgangspunten ('Business Principles')
  • Shell is een actieve en zorgzame vernieuwer.
Bovenstaande identiteitskarakteristieken zullen altijd getoetst worden aan het beginsel van duurzame ontwikkeling. 'Het is het zoeken naar een balans tussen economie, ecologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een direct gevolg van deze keuze is het doel om een 'force for good' te zijn en de 'voetafdruk' op de samenleving telkens kleiner en minder diep te maken. Met deze houding, in combinatie met een constante dialoog met de stakeholders, wil Shell van de samenleving een 'Licence to Grow' krijgen?, aldus Henk Dijkgraaf, President Directeur Shell Nederland.
Shell perskamer