Emancipatie is de nieuwe merkwaarde voor Omo

De site www.waaromwasiknogvoorjou.nl gaat vrouwen helpen bij het verdelen van de taken in het huishouden.
23-08-2002