Benetton t? ethisch?

Iedereen kan zich vast nog wel bepaalde reclameaffiches van Benetton herinneren; de zwarte en blanke baby?s, de zoenende katholieke geestelijken, de stervende aids-pati?nt en de gehavende kleding van de doodgeschoten Bosnische soldaat?

Wat denkt u? Zijn de campagnes van Benetton in strijd met de algemeen aanvaarde normen en waarden? Of deelt u de mening van Toscani en moet de maatschappij inderdaad geconfronteerd worden met wereldwijde maatschappelijke issues?
02-01-2005

Paper v/d week

Internal Branding, Does it improve Employees' Quality of life?

Bedrijven worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om ook de eigen organisatie te branden. Het zogenaamde internal branding als middel om alle gezichten er hetzelfde uit te laten zien en ook nog dezelfde kant op te laten kijken...
02-01-2005

Exclusieve merkportretten op Brandhome

In de recent verschenen herdruk van De Kroon op het Merk gaat de Belgische auteur Marcel Grauls verder dan de merknaam alleen. Grauls neemt de bezoekers van Brandhome mee op een zoektocht naar de personen achter werelds grootste merken. In de komende weken zal Brandhome 10 exclusieve merkportretten de revue laten passeren.

Merkportret 6:
Dow-Jones-Index, de journalist die carri?re maakte met het schrijven van 9 brieven en het verzinnen van een index

Een van de journalisten van de Wall Street Journal zou zich later nog herinneren hoe ze op zekere dag met een paar man stonden op te sommen hoeveel baantjes ze wel gehad hadden,...

02-01-2005

Exclusieve merkportretten op Brandhome

In de recent verschenen herdruk van De Kroon op het Merk gaat de Belgische auteur Marcel Grauls verder dan de merknaam alleen. Grauls neemt de bezoekers van Brandhome mee op een zoektocht naar de personen achter werelds grootste merken. In de komende weken zal Brandhome 10 exclusieve merkportretten de revue laten passeren.

Merkportret 8:
GORE-TEX, Vader en zoon Gore ontdekken een stof die je zowel binnen als buiten het lichaam kan dragen

De advertentie toont een beer met stropdas die tegen een bergachtige achtergrond triest naar een TV zit te staren. De tekst zegt: 'Opgepast! Gore-Tex kan je leven veranderen. Ooit waren we allemaal vrij...
02-01-2005

Boek v/d week

Living the Brand Ind, N. Interactie tussen consument en onderneming bepaalt voor een groot deel de wijze waarop het merk gepercipieerd wordt door de markt. Het ontwikkelen van een bedrijfscultuur waar werknemers gemotiveerd worden door en geloven in het merk levert persoonlijke toegevoegde waarde voor de consument...
02-01-2005

Link v/d week

Sociaal branden, wat zijn de merkwaarden van de maatschappij en wat voor aandeel lever jij? De Nederlandse overheid streeft naar gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwen. Dit nationale beleid sluit aan bij de internationale beleidsdoelstellingen van het EQUAL-programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). EQUAL richt zich op gelijke kansen op de arbeidsmarkt en zoekt naar nieuwe methoden om dat te realiseren. Een meer gelijke rolverdeling thuis en op de arbeidsmarkt mondt uit in economische en sociale voordelen, zowel voor individuele mannen en vrouwen als voor de gehele samenleving...
02-01-2005
Abonneren op gratis nieuwsbrief ?
Schrijf nu in voor de Nieuwsbrief!
MERKWAARDIG...

De vertrouwde ondernemingsmerken hebben het de afgelopen 2 jaar zwaar te verduren gekregen. Met het recente schandaal rond het Nederlandse Ahold, valt nu ook in Nederland een donkere nacht voor de ooit zo geprezen Nederlandse ondernemingen. Hun ondernemingsmerken droegen een garantie van betrouwbaarheid, no-nonsense en toekomstvastheid in zich. De impact van die incidenten zal zich op merkniveau pas in merkmetingen binnen 6 tot 8 maanden laten voelen. Intussen stel ik me ernstige vragen bij hoe de ondernemingsidentiteit werkelijk fungeert als centraal toetsingsbord voor te nemen beslissingen. En dan naderen we een wetenschap die m.i. vooraf gaat aan identiteitsmanagement en nog onontgonnen gebied is: de ethiek als voedingsbodem voor identiteitsdefinitie. Zelf had ik er nog niet vaak over nagedacht, maar toen een stagiaire, Patricia Stroo, enkele maanden geleden voorstelde om dit vraagstuk binnen Brandhome te onderzoeken, ben ik er ook verder over gaan nadenken. Ethiek is een discipline binnen de filosofie die zich bezighoudt met de reflectie over goed en kwaad, ofwel de reflectie over moraal. Simpeler gezegd is ethiek dus het denken en spreken over moraal in de hoop dat dit de samenleving ten goede zal komen. Moraal is het geheel van waarden en regels die binnen een cultuur al dan niet bewust worden gehanteerd. Dit gerelateerd aan het imago waarmee de grote ondernemingsmerken op heden te kampen hebben, resulteert in de vraag of ethisch denken niet ontbreekt als component bij het proces van identiteitsbepaling en/of identiteitsmanagement. Worden identiteitswaarden, niettegenstaande de vele goede bedoelingen, niet al te vaak als lege hulzen ge?dentificeerd. Volgens de communicatie-ethiek ontstaan waarden en normen door gesprekken en discussies tussen mensen en zo worden deze waarden en normen gevormd en bevestigd. Heel vaak worden deze besprekingen gevoerd in te gecontroleerde omgevingen (denk maar aan sessies van exact bepaalde tijdsduur en programma), met als resultaat dat de top toch niet echt met elkaar in gesprek raakt over de werkelijke inhoud, betekenis van de ge?dentificeerde ondernemingsidentiteit-waarden. Mijn visie is dat het vakgebied dat aan identiteitsdefinitie vooraf gaat nog niet voldoende ontgonnen is en dat daar de echte kracht van identiteitsgedreven ondernemingen ligt. Voorlopig doop ik dat vakgebied identiteits-ethiek.

Erik Saelens

Brandhome 1999-2003
Alle rechten voorbehouden ©