Link v/d week

Sociaal branden, wat zijn de merkwaarden van de maatschappij en wat voor aandeel lever jij? De Nederlandse overheid streeft naar gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwen. Dit nationale beleid sluit aan bij de internationale beleidsdoelstellingen van het EQUAL-programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). EQUAL richt zich op gelijke kansen op de arbeidsmarkt en zoekt naar nieuwe methoden om dat te realiseren. Een meer gelijke rolverdeling thuis en op de arbeidsmarkt mondt uit in economische en sociale voordelen, zowel voor individuele mannen en vrouwen als voor de gehele samenleving...

Op donderdag 27 februari 2003 verrichtte staatssecretaris K.L. Phoa van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aftrap voor de projecten onder de titel Mannen in de Hoofdrol. 'Mannen in de Hoofdrol' steunt op twee pijlers: het onderzoek Werkende vaders, zorgende mannen en de multimediale campagne Wie doet nu wat.nl. De campagne is vooral gericht op inspireren en discussi?ren. Bij het onderzoek daarentegen gaat het om kennis opdoen en het uitwisselen ervan.

De projecten zijn bedoeld om de huidige rol- en taakverdeling tussen mannen en vrouwen in Nederland bespreekbaar te maken. Een liefst zo breed mogelijke discussie daarover moet leiden tot een beter evenwicht in die taakverdeling.

Het streven is, dat mannen in de toekomst makkelijker bereid zullen zijn om meer zorgtaken op zich te nemen.

Dat geeft vrouwen meer kans op de arbeidsmarkt. Het gehele project wordt financieel deels gesteund door de Europese Unie. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de Directie Co?rdinatie Emancipatiebeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De projecten ?Mannen in de Hoofdrol' wil mannen inspireren en stimuleren om samen met hun partners de taakverdeling thuis tot onderwerp van gesprek te maken. Meer begrip en inzicht in de mogelijkheden moeten leiden tot een eerlijkere verdeling van huishoudelijke en zorgtaken. Naarmate die omslag in meer huishoudens tot stand komt, ziet onze overheid dat er een punt bereikt wordt waardoor er steeds meer positieve effecten optreden.

Wat denkt U? is Internal branding een maatschappelijk fenomeen

Bezoek de wie doet wat? website.

Gewijzigd op: 02-01-2005